اخبار

جلسه ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو
1395/08/05
این جلسه در 27 مهر ماه 95 ویژه هماهنگی برگزاری مراسم اربعین حسینی با حضور رییس ستاد واعضای مدعو از شرکت های مادر تخصصی ونماینده معاونت برق وانرژی در محل حوزه ستادی وزارت نیرو تشکیل وبا ارائه گزارش توسط شرکت های مادر تخصصی مسوول در اربعین هماهنگی لازم صورت گرفت .