اخبار

جلسه هماهنگی وزارت نیرو با ستادبازسازی عتبات عالیات کشور
1395/08/05
این جلسه در 4 آبان 95 بمنظور هماهنگی ستادبازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو با جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات  مستقر درکربلا واعضای مدعو از شرکت های مادر تخصصی در محل دبیرخانه ستاد تشکیل وآخرین هماهنگی لازم در ارائه خدمات آب وبرق به زائرین ومواکب مستقر در کربلا بررسی گردید.