اخبار

چهارمین جلسه شورای راهبردی اربعین حسینی (ع) وزارت نیرو
1396/04/26
این جلسه در یازدهم تیرماه 96 با حضور قائم مقام محترم وزیر جناب آقای مهندس محمودی ومسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات جناب آقای مرادی وکلیه اعضای ستاد بازسازی عتبات ومدیران ارشد صنعت آب وبرق در استانهای کرمانشاه ،ایلام ،خوزستان ،همدان ،لرستان وتهران در ساختمان وزارت نیرو پیرامون برنامه ریزی وارائه نقشه راه مراسم اربعین سال 96 برگزار شد.که در آن 35 مصوبه جهت اجراء در پایانه های مرزی خسروی ،مهران،چذابه وشلمچه تصویب شد.