اهدای لوح تقدیر

مراسم اهدای لوح تقدیر مهندس چیت چیان وزیر نیرو، به تعدادی از فعالان ستاد عتبات

تصاویر لوح تقدیر

اهدای لوح تقدیر 1392 - توسط مهندس نامجو