اهم پروژه های بهره برداری شده عتبات عالیات وزارت نیرو در بخش آب
1393/02/06

خرید هفت دستگاه اب شیرن کن، با تمام امکانات به ارزش بیست میلیارد ریال و استقرار در مسیر زوار در عتبات مقدسه

مشخصات دستگاهها و محل اسقراردرعتبات مقدسه


مشخصات و توضیحات آب شیرین کن اول

- ) محل نصب و راه اندازی : کیلومتر 3 جاده کربلا نجف ) تیر شماره 9608

شرکت معرفی شده وزارت نیرو جهت تامین و راه اندازی: شرکت دلتا نیروی گامرون

ظرفیت تولید دستگاه 520:  متر مکعب در شبانه روز

متعلقات دستگاه ارسالی :

- 9 دیزل ژنراتور پرکینز 19 kva یک دستگاه

2 آب سردکن صنعتی - AL500 یک دستگاه که درقسمت جلو کانتینر نصب گردیده اند

8 مخزن پلی اتیلن سه لایه 100 متر مكعبي9 عدد -

9 مخزن استنلس استیل 100 متر مكعبي2 عدد -

5 دستگاه بسته بندی مایعات ساخت کارخانه ماشین سازی حکمائی مدل - PLC1000 به همراه یک دستگاه کمپرسور هوا با برند Fini ایتالیا

يك دستگاه بسته بندی لیوانی ساخت کارخانه ماشین سازی حکمائی 7 کانکس سرویس بهداشتی دوچشمه به همراه مخزن - -

متبرعین: وزارت نیرو شرکت مهاب قدس

31/92/ 31 تاریخ نصب و راه اندازی و تحویل دستگاه

مشخصات و توضیحات آب شیرین کن دوم

- ) محل نصب و راه اندازی : کیلومتر 99 جاده کربلا نجف )مدینه الزائرین، تیر شماره 106

شرکت معرفی شده وزارت نیرو جهت تامین و راه اندازی: شرکت ارمند آب

ظرفیت تولید دستگاه: 352 متر مکعب در شبانه روز

متعلقات دستگاه ارسالی :

-9 دستگاه بسته بندی مایعات ساخت کارخانه ماشین سازی حکمائی مدل PLC1000 به همراه یک دستگاه کمپرسور هوا با برند Fini ایتالیا

-2 آب سردکن صنعتی AL500 یک دستگاه

-8 مخزن پلی اتیلن سه لایه 100 مترمكعب 1 عدد

-9 کانکس محل استراحت و خوابگاه پرسنل سایت

-5 دیزل ژنراتور کامینز 996 kva یک دستگاه

 

متبرع: وزارت نیرو شرکت صانیر –
مشخصات و توضیحات آب شیرین کن سوم

محل نصب و راه اندازی : کیلومتر 9 جاده کربلا حله )هورالسیب( -

شرکت معرفی شده وزارت نیرو جهت تامین و راه اندازی: شرکت گواراگستر

ظرفیت تولید دستگاه: 152 متر مکعب در شبانه روز

متعلقات دستگاه ارسالی :

-9 دیزل ژنراتور کامینز 996 kva یک دستگاه

-2 آب سردکن آنی صنعتی AL1000

-8 دستگاه بسته بندی مایعات ساخت کارخانه ماشین سازی حکمائی مدل PLC1000 به همراه یک دستگاه کمپرسور هوا با برند Fini ایتالیا

 

متبرع: وزارت نیرو شرکت صابیر –
مشخصات و توضیحات آب شیرین کن چهارم

محل نصب و راه اندازی : کیلومتر 99 جاده کربلا - نجف ) مدینه الزائرین، تیر شماره 9975

شرکت تامین کننده و سازنده دستگاه: شرکت ارمند آب

ظرفیت تولید دستگاه: 052 متر مکعب در شبانه روز

متعلقات دستگاه ارسالی :

9- مخزن پلی اتیلن سه لایه 100متر مكعبي 5 عدد

2- پمپ انتقال آب دو دستگاه مطابق با درخواست مسئولین حرم مطهر

تاریخ نصب و راه اندازی و تحویل دستگاه: 96 / 69 / 12

قابل ذکر است با احتساب نصب دستگاه قبلی در این مکان )مدینه الزائرین جاده نجف( تعداد دستگاه ها نصب شده در

این موقعیت به دو دستگاه رسیده است که اولی در جلوی سایت و در نزدیک جاده می باشد و دیگری در انتهای

 

سایت و جهت تامین آب مورد نیاز داخل مدینه الزائرین در نظر گرفته شده است.
مشخصات و توضیحات آب شیرین کن پنجم

محل نصب و راه اندازی : جاده بغداد کربلا )مدینه الزائرین حرم مطهر( -

شرکت تامین کننده و سازنده دستگاه: شرکت ارمند آب

ظرفیت تولید دستگاه: 052 متر مکعب در شبانه روز

متعلقات دستگاه ارسالی :

9 مخزن پلی اتیلن سه لایه 96666 لیتری 5 عدد --

19/63/ تاریخ ارسال دستگاه: 23

12/69/ تاریخ نصب و راه اندازی: 96

قابل ذکر است در مدینه الزائرین جاده بغداد تعداد قابل ملاحظه ای از آورگان درگیریهای داخلی عراق اسکان داده

 

شده اند که آب شیرن کن نصب شده علاوه بر زائرین عبوری به این عزیزان نیز خدمت رسانی می نماید.
مشخصات و توضیحات آب شیرین کن ششم

محل نصب و راه اندازی : جاده رابط نجف حله ) امام زاده اسماعیل،جنب انبار امام حسن ع( -

شرکت سازنده دستگاه: شرکت ارمند آب

ظرفیت تولید دستگاه: 052 متر مکعب در شبانه روز

متبرع: وزارت نیرو شرکت توزیع برق منطقه ای تهران –

قابل ذکر است به دلیل کیفیت بسیار پائین آب خام این مکان که از چاهی در نزدیکی دستگاه تامین می گردد و نا

خالصی آن زیاد می باشد این آب مناسب این دستگاه نیست و بایستی جهت بهره برداری دائم کیفیت آب ورودی

متناسب با طراحی دستگاه مطلوب گرددکه چند گزینه برای این کار پیشنهاد گردیده است.

مشخصات و توضیحات آب شیرین کن هفتم

محل نصب و راه اندازی : نا مشخص ) بنا بر توافق اولیه قرار بود در جاده منتهی به حُر نصب گردد(

شرکت تامین کننده و سازنده دستگاه: شرکت تصفیه آب البرز

ظرفیت تولید دستگاه: 152 متر مکعب در شبانه روز

متبرع: وزارت نیرو اداره آب و فاضلاب استان هرمزگان –

تاریخ نصب و راه اندازی: درحال انتظار اعلام حرم مطهر جهت ارسال اکیپ نصاب

قابل ذکر است با توجه به گذشت حدود یک سال از ارسال این دستگاه تا کنون این دستگاه در مکان مشخصی

جانمایی نگردیده و در انبار حرم مطهر می باشد به محض جانمایی و اعلام حرم مطهر جهت نصب ، اکیپ مربوطه

نصاب دستگاه جهت نصب و تحویل دستگاه اعزام خواهند شد.


  مشارکت در ساخت مخزن بتنی

 ظرفیت مخزن 2000متر مکعب  تامین هزینه ساخت ستاد وزارت نیرو  جهت تامین اب مصرفی حرم حضرت امیر المومنین عليه اسلام   نجف اشرف