تماس با ما

تماس با ما


آدرس:  خیابان کردستان- تقاطع نیایش  - ضلع جنوبی پارک ملت - ساختمان وزارت نیرو -طبقه 4
تلفن:  81606039
دورنگار: 81606592
پست الكترونيك:  atabat(at)moe.gov.ir
 
  مسئول سایت: سيد سعيد ترابي
تلفن مستقيم: 81606535
پست الكترونيك:  s.torabi(at)moe.gov.ir